Oris Slims Gold

490 บาท

บุหรี่รสนุ่มละมุน เบา มวนเล็กสลิม

สำหรับท่านที่ชอบบุหรี่จืด เบา นุ่ม ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่ง

หมวดหมู่: