ORIS PULSE Applemint ( 1 เม็ดบีบ)

500 บาท

บุหรี่มวนเล็กสลิมกลิ่นแอปเปิ้ลมิ้นต์ มาทดแทน Oris Pulse ตัวเดิม

ปรับปรุงโฉมใหม่ ทั้งรูปแบบซองและรสชาติ สายหอมเย็น แนะนำอย่างยิ่ง!!

ข้อมูลเพิ่มเติม

TAR

4 mg

Nicotine

0.3 mg