Marlboro Gold (ซองแข็ง)

900 บาท

รุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุด มาพร้อมกับ Less Smell ที่ให้กลิ่นเบาบางลง
สินค้าผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์