L.A. Bold

650 บาท

บุหรี่หวานจากค่าย LA หวานเหมือนกับตระกูลกาแรม

ยี่ห้อนี้ได้รับความนิยมสูงในต่างประเทศ

รสชาติออกแนว หวาน นุ่ม สูบสบาย

Tar : 18 mg

Nicotine : 1.2 mg

*** หมายเหตุ: บุหรี่หวานทุกตัวจะมีคราบน้ำมันบนมวน ซึ่งเป็นปกติของบุหรี่หวาน ***

หมวดหมู่:

ข้อมูลเพิ่มเติม

บรรจุ/ซอง

16

Tar

18 mg

Nicotine

1.2 mg