Sale 12%

Garam Professional (16 มวน)

750 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

บุหรี่หวานจากยี่ห้อดัง ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน

Tar : 25mg

Nicotine : 1.5 mg

*** บุหรี่หวานทุกยี่ห้อจะมีคราบน้ำมันบนมวน ซึ่งเป็นปกติของบุหรี่หวาน ***