ESSE Change Double Shot ( 2 เม็ดบีบ)

650 บาท

ESSE Change แบรนด์บุหรี่จากประเทศเกาหลี

สินค้าตัวนี้มาพร้อมกับ 2 เม็ดบีบ ที่ผสมผสานกันระหว่างกลิ่น Red Wine และ White Wine

กลายเป็นกลิ่น Sparing Wine โครตเจ๋ง!! สายปาร์ตี้ชื่นชอบแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tar

4 mg

Nicotine

0.35 mg

ขนาดมวน

เล็กสลิม

บรรจุ/ซอง

20 มวน

จำนวนเม็ดบีบ

2 เม็ดบีบ