DJARUM Super

600 บาท

Djarum Super รุ่นพิเศษที่ให้ความหวานมากกว่ารุ่นธรรมดา

สำหรับคอบุหรี่หวานเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำครับ

Tar : 32 mg

Nicotine : 1.8 mg

*** หมายเหตุ บุหรี่หวานทุกตัวจะมีคราบน้ำมันบนมวน ซึ่งเป็นปกติ ***

สินค้าหมดแล้ว